Cepsos.cz

Vítejte na webu CEPSOS - Centra počítačových sítí a operačních systému působícím při Katedře informačních technologií FIM UHK.

CEPSOS reprezentuje pracovní skupinu se společným zaměřením v následujících oblastech:

Pracovní skupinu utváří tzv. LABTEAM, který sdružuje zájemce v oblasti systémové administrace z řad pedagoů, doktorandů a studentů FIM UHK.

Hlavní činnosti úzce souvisí se vzděláváním a aplikací informačních a komunikačních technologií v komerční i veřejné sféře: