CISCO AKADEMIE

Co je Cisco Akademie

Cisco Networking Academy je mezinárodní iniciativa společnosti Cisco Systems, která nabízí síťové programy ve formě kurzů, Cisco Certified Network Associate (CCNA) a Cisco Certified Network Professional (CCNP), které připravují studenty pro certifikační zkoušky. Networking Academy program tedy propojuje teoretické znalosti a praktická cvičení na profesionálních zařízeních.

Kurzy jsou vyučovány v cca 9.000 akademiích, ve více než 165 různých zemích světa. V ČR dnes existuje zhruba 70 akademií na středních i vysokých školách. FIM UHK patří mezi šest vysokých škol s právem vyučovat kurzy CCNP. V akademickém roce 2008/2009 byla Cisco Akademie FIM UHK vyhlášena nejlepší akademii v České a Slovenké republice.

Organizace studia

Fakulta informatiky a managementu umožňuje zájemcům z řad studentů i široké veřejnosti získat přípravu na komerčně uznávané certifikace firmy CISCO. Kurzy CISCO jsou rozděleny do jednotlivých semestrů, přičemž výuku zajišťují vysokoškolští pedagogové z Katedry informačních technologií.

Cisco Certified Network Associate (CCNA) je zařazena do standardní výuky v předmětech počítačových sítí (PSIT1-4), přičemž každému semestru odpovídá jedna část CCNA1 až CCNA4. Výuka předmětu PSIT1 je povinná pro obory IM3, IM5 a AI3 v prezenční i kombinované formě studia. Předmět PSIT2 je povinný pouze pro obor AI3 v prezenční formě studia. Předměty PSIT3 a PSIT4 jsou volitelné. Předměty PSIT1-4 si může zapsat a studovat každý student fakulty, pokud to kapacitní možnosti předmětu dovolí. Upřednostňovány budou obory, ve kterých je výuka povinná.

Průběh studia

Studium je rozděleno na teoretickou a praktickou část. Teoretické poznatky jsou vždy ověřovány v laboratoři počítačových sítí pod vedením certifikovaných instruktorů. Studijní materiály jsou k dispozici v rámci NETACAD studijního systému využívajícího www stránek a flash animací pro interaktivní výuku. Student zde nalezne mnohé další nástroje, jako například testy, zadání laboratorních úloh, diskusní skupiny a mnohé další. Průběh studia je strukturován:

Závěrečný finální test spolu s praktickou zkoušku ověřují nabyté znalosti studenta. Pro úspěšné absolvování je nutné dosáhnout hodnocení minimálně na 70% z každé zkoušky. Testy jednotlivých kapitol částečně ovlivňují celkové skóre, jejich primárním úkolem je ale odpovědět studentovi na otázku, zda úspěšně zvládl danou kapitolu a upozornit na oblasti, které je třeba ještě ověřit.

Podrobnosti jsou uvedeny v e-learningovém systému BlackBoard naší fakulty na adrese oliva.uhk.cz. Specifikaci kurzů vyučovaných Cisco akademií na FIM UHK najdete na stránce Školení.

Komerční certifikace

Síťová akademie připravuje studenty a na základě jejich studijních výsledků jim uděluje certifikáty za jednotlivé semestry. Tyto dílčí zkoušky jsou obvykle nutné pro postup do dalšího semestru.

Komerční certifikace umožňuje nezávislé ověření schopností studenta, které je omezeno tříletou platností zkoušky (CCNA a CCNP). Pro CCNA certifikaci je obvykle nutné složit jednu zkoušku za všechny semestry a pro CCNP zkoušku za každý semestr (detailní informace a možnosti naleznete na www.cisco.com).

Komerční certifikace provádí certifikační autority delegované společností CISCO. Tuto zkoušku můžete složit v certifikačním řetězci PEARSON VUE (např. firma GOPAS). V případě úspěšného složení VOUCHER EXAM získává student výraznou slevu na certifikační zkoušku.