LabTeam

LabTeam se skládá z peadogogů, studentů doktorských studijních programů a studentů magisterských a bakalářských oborů Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Pokud byste se chtěli připojit do LabTeamu, prodívejte se na informace pro zájemce o členství.

Výhody členství v LabTeamu

 

Agáta Bodnárová

Josef Horálek

Vladimír Soběslav

Martin Hátaš

Jan Matyska

Petr Šuba

Ladislav Balík

Ondřej Hornig

Jakub Pavlík

Lukáš Vízner