Josef HorálekPedagogická a koordinační činnostPředmět Operační systémy I se věnuje představení a vysvětlení základních principů fungování operačních systémů. Mezi základní tematické celky, které jsou obsahem předmětu patří: základní pojmy z oblasti operačních systémů, operační systéme z hlediska procesů, metody předělování paměti, management řízení procesů, metody přidělování CPU, synchronizace procesů, důvody vzniku deadlock a metody jeho nápravy, souborové systémy. V rámci praktických cvičení se student naučí spravovat operační systém Windows 7 v rámic vybraných kapitol certifikace MCTS Windows 7 Configuration a Windows Server 2008 Configuration and Network Infrastucture.Předmět Operační systémy II  se věnuje představení a vysvětlení základních principů fungování operačních systémů na platformě Linux. Mezi základní tematické celky, které jsou obsahem předmětu patří: základní principy operačního systému linux, start systému, systémová volání, signály, souborové operace, souborové systémy, roury a zprávy, sockety, porcesy a vlákna, spouštění programů, problematika udev a HAL, architektura jádra, správa paměti a správa procesů a vláken. V praktická cvičení jsou pak zaměřena na správu OS linux, distribuce CentOS, kde se na praktických úlohách absolvent naučí správu systému a základní řešení problémů včetně vytvoření WiFi přístupového bodu s PSK a s EAP, nastavení FreeRADIUS serveru.


Podrobnosti jsou uvedeny v e-learningovém systému BlackBoard oliva.uhk.cz.výuka pro kombinovanou formu studia je zaměřena na principy počítačových sítí. V rámci cvičení je integorván kurz Cisco Networking Academy – CCNA1 Exploration.koordinátor Kompetenčního centra IBM na FIM UHK, jehož úkolem je zapojovat nadané studenty do spolupráce s IBM česká republika, koordinace studentských stáží, spolupráce na vědecko výzkumných projektech v oblasti datových komunikací, virtualizace a cloud technologií.


​Vybrané publikace 2013​Vybrané publikace 2012​Vybrané publikace 2011​Vybrané publikace 2007-2010