Ondřej Hornig

Ondrej Hornig

Studium

V současné době po úspěšném absolvování bakalářského oboru Aplikovaná informatika na FIM se závěrečnou prací na téma "Monitoring počítačových sítí" pokračuji ve studiju v navazujícím magisterském programu Aplikovaná informatika opět na FIM.

​Oblast zájmu

Role v LabTeamu

V současné době vypomáhám s přípravou studentů k NAG, což je celostátní utkání studentů Cisco CCNA v umění konfigurace a troubleshootingu počítačových sítí. Dále pomáhám se správou, konfigurací a dokumentací laboratoře. Spravuji také Remote Lab.

Vzdělání