Laboratoř

Historie laboratoře

Základy laboratoře byly položeny v roce 2007. Již od svého založení je laboratoř umístěna v budově B na Náměstí Svobody. V prvním roce, kdy se podařilo získat z fondu rozvoje vysokého školství prostředky pro nákup základního vybavení byla zahájena i výuka.
Od počátku se v laboratoři scházeli aktivní studenti spolu se zapálenými akademickými pracovníky. V roce 2009 začaly mít schůzky pravidelnou formu a vzniklé neformální společenství bylo nazváno Labteam. Po původním neorganizovaném, až živelném výběru výzkumných úkolů byly vyprofilovány základní mantinely pro další výzkum
V letech 2011 a 2012 byla laboratoř zásadně rozšířena, zmodernizována a byla zvýšena i kapacita.

Vybavení

Laboratoř je vybavena širokým spektrem síťových prvků a kabeláže (UTP i sériové), měřících přístrojů a serverových strojů. Pro pohodlí studentů i pedagogů je zde na 20 počítačových stanic, dataprojektor s VGA i HDMI připojením a vlastní WiFi připojení k internetu.

Do internetu je laboratoř připojena dvěma cestami - přes školní síť a přes vlastní veřejnou adresu do sítě CESNET.