Školení

Na Fakultě informatiky a managentu Univerzity Hradec Králové, relizujeme celou řadu kuzrů a školení. Již od roku 2008 jsou v rámci Letní školy počítačových sítí realizovány kurzy z Cisco Networking Academy Programu, který umožňuje studentům se přípravit k světově uznáváným a velice žádaným průmyslovým certifikátům.

V rámci Letní školy studenti pracují na profesionálních zařízeních, které jsou využívány telekomunikačními společnostmi v rámci rozsáhlých sítí. Studenti vytvářejí a testují konfigurace, které jsou mimo laboratoř těžko simulovatelné. Základní kurzy jsou CCNA1 až CCNA4, na které pak navazují kurzy CCNA Security a profesionální kurzy CCNP1, CCNP2 a CCNP3.

V létě roku 2015 jsou plánovány první kurzy zaměřené na správu a administraci Windows Serveru 2008 R2, tak aby si studenti rozšířili své portfolio znalostí amninistrátora informačních systémů o konfiguraci síťové infrastruktury s nasazením Windows Serveru 2008 R2 a konfiguraci Active Directory na Windows Serveru 2008 R2.

Cisco CCNA

Cisco Career Triangle - CCNA

Cisco Certified Network Associate (CCNA) je zaměřeno na schopnost instalovat, konfigurovat, spravovat a řešit problémy středně velkých přepínaných a směrovaných sítí, včetně realizace a ověřování spojení do vzdálených míst ve WAN. CCNA kurikulum zahrnuje principy fungování datových sítí, základní přehled bezpečnostních hrozeb, úvod do bezdrátových a WAN sítí, práci s přístupovými seznamy ACL a jejich optimální nasazení. Mezi další náplň kurikula mimo jiné patří použití a nasazení protokolů IP, RIRP, EIGRP,OSPF, Serial Line Interface Protocol, Frame Relay, VLAN, Ethernet, STP a RSTP. Tato náplň je rozdělena do kurzů CCNA1, CCNA2, CCNA3 a CCNA4.

 
V rámci absolvování kurzu je možné splnit podmínky pro získání zápočtu a možnost splnit zkoušku z předmětu PSIT1, PSIT2, PSIT3 a PSIT4

Cisco CCNA Security

Cisco Certified Network Associate Security (CCNA Security) jen zaměřen na znalosti a dovednosti potřebné pro zajištění počítačových sítí. Student získává dovednosti potřebné k rozvoji zabezpečení síťové infrastruktury. Kurikulum CCNA Security pomáhá studentovi rozpoznat a pojmenovat hrozby, zranitelná místa v sítí a představuje metody pro zmírnění bezpečnostních hrozeb. Kurikulum zdůrazňuje klíčové bezpečnostní technologie, odstraňování potíží a sledování síťových zařízení pro udržení integrity, důvěrnosti a dostupnosti dat a zařízení, a kompetence v oblasti technologií, které se používají pro zabezpečení datové struktury. Podrobná náplň kurzu CCNA Security.

 
V rámci absolvování kurzu je možné splnit podmínky pro získání zápočtu a možnost splnit zkoušku z předmětu OBDAI

Cisco CCNP

Cisco Career Triangle - CCNP

Kurzy Cisco Certified Network Professional mají sloužit k prohloubení znalostí získaných v CCNA kurzech. Skládají se z CCNP ROUTE, SWITCH a TSHOOT. První kurz prohlubuje znalosti v oblasti směrovacích protokolů, jejich redistribuce, monitoringu a ladění, a to v prostředí jak IPv4, tak IPv6 sítí.

Kurz přepínání se zaměřuje na 2. a 3. vrstvu ISO/OSI modelu, rychlou konvergenci sítě, přenos hlasu, videa a konfiguraci WLAN. TSHOOT spojuje péči o směrování i přepínání pomocí monitoringu v pokročilých komplexních podnikových sítích.

Úvod do správy operačního systému Linux

Kurz je určen pro zájemce o seznámení s operačními systémy Linux. V kurzu se účastník seznámí se základy práce s operačním systémem CentOS prací s shellem, používání příkazů, práci s nápovědou a vytváření jednoduchých skriptů. Dále se účastník naučí práci se souborovými systémy, práci se soubory, jejich organizaci a získávání informací o souborech, jejich obsahu a řízení přístupu k souborovému systému. V neposlední řadě se v kurzu seznámí se základními metodami a přístupy pro efektivní správu operačního systému a jejich aktualizací s využitím balíčkovacích systémů.  
V rámci absolvování kurzu je možné splnit podmínky pro získání zápočtu a možnost splnit zkoušku z předmětu OS2

Virtualizace a Cloud Computing (OpenStack)

V kurzu se naučíte jak fungují moderní cloudové platformy (především Infrastructure as a Service) a jaké existují způsoby virtualizace. Blíže si představíme technologii OpenStack, která je za poslední 3 roky nejrychleji rostoucí open-standard. Největší světoví lídři jako IBM, RedHat, VMware, Rackspace, HP a DELL aktivně přispívají a rozvíjejí tuto technologii. Během tohoto kurzu se studenti seznámí s historií OpenStack, jejími komponenty a způsobem jak budovat a udržovat OpenStack prostředí.  
V rámci absolvování kurzu je možné splnit podmínky pro získání zápočtu a možnost splnit zkoušku z předmětu VICC

Configuration management

Kurz je zaměřen na problematiku moderního konfiguračního managementu. Účastníci kurzu se naučí základní principy, historii vývoje a nejrozšířenější nástroje konfiguračního managementu. Účastníci se detailněji seznámí se základy použití nástrojů SaltStack a Puppet, s rolí konfiguračního managementu v životním cyklu IT infrastruktury a možnosti vývoje, testování a automatizace práce s konfiguračním managementem. Důležitou součástí kurzu jsou základy tvorby MDA modelů IT systémů, jejich napojení na nástroje konfiguračního managementu a vytváření MDA modelů z již existujících systémů. Část každého dne kurzu je zaměřena na pracovní workshop, kde se postupně naučíme pracovat v konfiguračním systému SaltStack. Od instalace vlastní infrastruktury, definice jednotlivých dílčích služeb, až po realizaci kompletního modelu infrastruktury. Více informací o kurzu Registrace na kurz